Improvisatie theater


Improvisatie theater voor bedrijven

Elk bedrijf of organisatie is constant in beweging. Door middel van improvisatie theater vestigen wij de aandacht op zaken die binnen uw organisatie spelen en proberen wij deze processen te verbeelden door middel van theater. Wat speelt er op dit moment in uw organisatie? Zijn dat beoordelingsgesprekken of voortgangsgesprekken die u met uw werknemers gaat voeren? Of staan er (gedwongen) ontslagen op het programma en hoe gaan werknemers hiermee om? Gaat u een nieuwe manier van leidinggeven introduceren binnen uw bedrijf of wordt de organisatie wellicht overgenomen door een andere partij? Allemaal zaken die we bespreekbaar kunnen maken door middel van improvisatie theater.

Interactief theater

Onze voorstellingen zijn altijd interactief. Hierdoor kunnen wij de onderwerpen die u aan bod wilt laten komen beter naar voren brengen. Wij maken samen met u een plan voor een leerzame avond uit.

Alle inhoud © Toi Toi Toi Entertainment | website: RDKR.NL